Đang truy cập: 6

Trong tuần: 221

Trong tháng: 3911

Tổng truy cập: 295728

DS MỘ CHƯA ĐĂNG KÝ KÊ KHAI GIAI ĐOẠN 2
Đề nghị thân nhân liên hệ đăng ký kê và khai bốc mộ mùa khô năm 2022 - 2023.
Thông báo bốc mộ năm 2022
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KÊ KHAI, BỐC MỘ DỰ ÁN DI DỜI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA
thông báo dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa
Thông báo về thực hiện bốc mộ, di dời và bồi thường, giải phóng mặt bằng trong dự án...
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang bình hưng hòa (12ha)
Phương án số 15/PABT-HĐBT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt...
Bảng đơn giá bồi thường và chi phí bốc mộ, hỏa táng
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ (TRÍCH TỪ PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG) VÀ CHI PHÍ BỐC MỘ.
văn bản gửi Báo Sài Gòn Giải Phóng
Về việc đăng thông báo kê khai hồ sơ, đăng ký thời gian bốc mộ và thực hiện bốc mộ trong...
văn bản gửi Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
Về việc đăng thông báo kê khai hồ sơ, đăng ký thời gian bốc mộ và thực hiện bốc mộ trong...
« 1 2 »