Đang truy cập: 1

Trong tuần: 690

Trong tháng: 2981

Tổng truy cập: 355279

Thông báo kê khai và bốc mộ giai đoạn 1, 2, 3

THÔNG BÁO
Về kê khai hồ sơ, đăng ký bốc mộ trong dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh được hiện theo Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông báo về việc kê khai hồ sơ, đăng ký bốc mộ trong dự án như sau:
1. Dự án giai đoạn 1: thuộc phường Bình Hưng Hòa (Khu 10Ha) gồm các nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, nghĩa trang Chùa Đại Giác, nghĩa trang Hội Đồng Hương Sa Châu, nghĩa trang Tư Cỏ (Lê Văn Hai), nghĩa trang Đức Thành (Trần Văn Lái), nghĩa trang Hai Cỏ (Nguyễn Văn Cở), nghĩa trang Sáu Tờ (Nguyễn Ảnh), nghĩa trang Ba Trung (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang Minh Phương (Lê Văn Hai) và phường Bình Hưng Hòa A (Khu 2Ha) gồm các nghĩa trang: Liên Ứng; một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, hiện nay dự án còn lại 1.954 mộ chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di dời.
2. Dự án giai đoạn 2: thuộc Phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, một phần nghĩa trang Bắc Việt, một phần nghĩa trang Chín Lý (Nguyễn Thị Lý), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), một phần nghĩa trang Hai Bì (Nguyễn Văn Bì), nghĩa trang Giáo xứ An Lạc, nghĩa trang Út Tre (Võ Văn Tre), nghĩa trang Hai Cờ (Võ Văn Cờ), nghĩa trang Chín Láy (Trần Văn Láy), nghĩa trang Tư nhân Chánh (Trần Văn Chánh), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), nghĩa trang Vân Chàng, nghĩa trang Văn Ấp. Hiện nay còn lại 6.880 mộ bị ảnh hưởng chưa có thân nhân đăng ký kê khai, bốc mộ.
Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đề nghị các thân nhân liên hệ đăng ký kê khai, bốc mộ từ nay đến ngày 31/12/2020. Thời gian thực hiện bốc mộ trong mùa khô từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/4/2021 (sau thời gian trên mà thân nhân chưa kê khai đăng ký bốc mộ, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân sẽ thực hiện công tác bốc mộ vắng chủ theo kế hoạch).
3. Dự án giai đoạn 3: thuộc phường Bình Hưng Hòa A với tổng số mộ bị ảnh hưởng là 21.569 mộ, thời gian thực hiện dự án (năm 2021 – 2023) đề nghị thân nhân của các mộ liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để nhận hồ sơ đăng ký kê khai chuẩn bị cho công tác bốc mộ di dời.
4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe khách Miền Tây) – Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793.
Thông tin chi tiết dự án tại Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.
BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN

Tags: