Đang truy cập: 4

Trong tuần: 296

Trong tháng: 3825

Tổng truy cập: 363706

Đáp:
Đề nghị bà Võ Thị Ngọc liên hệ với chủ nghĩa trang Hai Cỏ - Hai Phe, ông Nguyễn Văn Cỏ qua số điện thoại: 090.383.7221 (Khi đi cần liên hệ với chủ đất qua số điện thoại trên, mang theo hồ sơ đã nhận tiền về mộ và giấy mua đất mộ).
Đáp:
Ngôi mộ Nguyễn Thị Nhất Loan (1970 - 1993) thuộc Nghĩa trang tư nhân Út Cuộc nằm trong Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Giai đoạn 3. Hiện nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã trình Sở Kế hoạch – Đầu tư duyệt dự án bồi thường. Dự kiến đến Quý IV năm 2021 phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ của dự án và sẽ triển khai công tác chi trả tiền bồi thường. Thân nhân có mộ thuộc khu vực trên vui lòng liên hệ Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân tại địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để tiến hành lập thủ tục kê khai hồ sơ.
Đáp:
Mộ thân nhân thuộc khu vực Nghĩa trang Tư nhân Bảy Bạch nằm trong Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Giai đoạn 3. Hiện nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã trình Sở Kế hoạch – Đầu tư duyệt dự án bồi thường. Dự kiến đến Quý IV năm 2021 phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ của dự án và sẽ triển khai công tác chi trả tiền bồi thường. Thân nhân có mộ thuộc khu vực trên vui lòng liên hệ Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân tại địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để tiến hành thủ tục kê khai ban đầu và được hướng dẫn cụ thể về quy trình bốc mộ trước giai đoạn.
Đáp:
Mộ thân nhân đã bốc thuộc khu vực Nghĩa trang Tư nhân Bảy Bạch nằm trong Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Giai đoạn 3. Hiện nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã trình Sở Kế hoạch – Đầu tư duyệt dự án bồi thường. Dự kiến đến Quý IV năm 2021 phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ của dự án và sẽ triển khai công tác chi trả tiền bồi thường.
Đáp:
Mộ thân nhân đã bốc thuộc khu vực Nghĩa trang Tư nhân Chín Hoàng nằm trong Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Giai đoạn 3. Hiện nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã trình Sở Kế hoạch – Đầu tư duyệt dự án bồi thường. Dự kiến đến Quý IV năm 2021 phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ của dự án và sẽ triển khai công tác chi trả tiền bồi thường.
Đáp:
Mộ thân nhân đã bốc thuộc khu vực Nghĩa trang Tư nhân Chín Hoàng nằm trong Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Giai đoạn 3. Hiện nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã trình Sở Kế hoạch – Đầu tư duyệt dự án bồi thường. Dự kiến đến Quý IV năm 2021 phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ của dự án và sẽ triển khai công tác chi trả tiền bồi thường.
Đáp:
Chị Loan vui lòng mang theo Giấy chứng tử của người mất (nếu có), CCCD/CMND và hộ khẩu của người làm thủ tục kê khai ngôi mộ đến địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM – Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để làm thủ tục kê khai, đăng ký đối với ngôi mộ Tô Ngọc Phương.
Đáp:
Đối với phần mộ đã bốc thuộc khu nghĩa trang Tư nhân Chín Hoàng nằm trong Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Giai đoạn 3. Hiện nay, Dự án đang trình Sở Kế hoạch – Đầu tư duyệt dự án bồi thường. Dự kiến đến Quý III năm 2021 phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ của dự án và sẽ triển khai công tác chi trả tiền bồi thường, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ thông tin đến ông qua số điện thoại kê khai trong hồ sơ.
Đáp:
Nghĩa trang giáo xứ Đa Minh không bị giải tỏa trong Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Trường hợp nếu bà Nguyễn Thị Thu Huyền muốn thực hiện bốc mộ di dời, đề nghị bà liên hệ Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A để được hướng dẫn, lập thủ tục cấp phép bốc mộ theo qui định.
Đáp:
Đất Trấn Quốc thuộc Giai đoạn 3, nằm trong khu vực Nhà nước do công ty Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Đối với phần mộ thuộc Giai đoạn 3, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện phát hồ sơ kê khai để lấy thông tin thân nhân ngôi mộ. Dự kiến thời gian chi trả tiền Giai đoạn 3 trong năm 2021. Thân nhân vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban bồi thường qua địa chỉ số 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện kê khai, khi liên hệ mang theo Giấy chứng tử của người mất.
Đáp:
Dự kiến thời gian chi trả tiền Giai đoạn 3 trong năm 2021. (Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng 0919893793 - 0919895581 - 0919893700 thông tin đến thân nhân lên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ). Địa chỉ liên hệ nhận tiền: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đáp:
Đối với phần đất nghĩa trang Trương Văn Hoàng nằm trong Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao cho Sở Quản lý Công trình công cộng quản lý khu vực nghĩa trang tại xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh nên Ban Bồi thường đang trình UBND thành phố nhằm xác định pháp lý khu đất để thực hiện bồi thường/ hỗ trợ. Sau khi hoàn tất việc xác định pháp lý khu đất, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận sẽ tiến hành bồi thường/ hỗ trợ:
+ Cho thân nhân ngôi mộ nếu đất do nhà nước quản lý.
+ Cho chủ đất và phối hợp với chủ đất chi trả tiền bồi thường cho thân đã tiến hành bốc mộ.
Đáp:
Đối với chi phí bồi thường về đất đối với các khu nghĩa trang tư nhân là 4.602.000 đồng/m2 . Đề nghị ông liên hệ công ty Đức Thành (địa chỉ: 526 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Khi đi ông mang theo toàn bộ hồ sơ khi nhận tiền ở Kho bạc và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân để lập thủ tục nhận tiền bồi thường về đất.
Đáp:
Ban Bồi thường đang lập hồ sơ chi trả tiền bồi thường về đất đối với nghĩa trang Hai Bì (giai đoạn 2). Sau khi hoàn tất thủ tục, Ban Bồi thường sẽ gửi danh sách các thân nhân cho chủ đất và sẽ phối hợp với chủ đất chi trả tiền bồi thường về đất đối với các thân nhân đã thực hiện hoàn tất việc bốc mộ.
Đáp:
Đề nghị Ông liên hệ với thầu bốc mộ (công ty Đức Thành), địa chỉ: 526 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, quận Tân Phú để được chi trả tiền bồi thường về đất. Khi đi Ông mang theo chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan.
Đáp:
Đối với phần mộ Vũ Thế Toàn (1956 - 2000) nằm trên phần đất giáo xứ Nam Thái. Phần đất này được hợp đồng chỉ chôn cất, sau giải tỏa sẽ trả về cho chủ cũ nên không được bồi thường. Đề nghị ông/bà liên hệ giáo xứ Nam Thái để nắm rõ thông tin.
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng địa chỉ 380, Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân hoặc qua số điện thoại: 0919.893.793 để xác định vị trí phần kim tĩnh và trả lời cho ông được rõ.
Đáp:
Đề nghị ông cho biết thêm thông tin về ngôi mộ (họ, tên, năm sinh, năm mất và khu nghĩa trang), thông tin về người kê khai và thời điểm bốc mộ để Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng kiểm tra và thông tin cho ông được rõ.

Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng địa chỉ 380, Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân hoặc qua số điện thoại: 0919.893.793 (vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để xác định vị trí phần kim tĩnh và trả lời cho ông được rõ.
Đáp:
Ban Bồi thường đang thực hiện công tác tạm ứng kinh phí bồi thường để chủ đất hoàn trả cho thân nhân. Chủ đất sẽ điện thoại liên hệ thân nhân nhận tiền trong khoảng tháng 7/2019 đến tháng 8/2019.
Đáp:
Đối với phần đất nghĩa trang Hai Bì nằm trong Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao cho Sở Quản lý Công trình công cộng quản lý khu vực nghĩa trang tại xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh nên Ban Bồi thường đang trình UBND thành phố nhằm xác định pháp lý khu đất để thực hiện bồi thường/ hỗ trợ.
Đáp:
Ban Bồi thường đang thực hiện công tác tạm ứng kinh phí bồi thường để chủ đất hoàn trả cho thân nhân. Chủ đất sẽ điện thoại liên hệ thân nhân nhận tiền trong khoảng tháng 7/2019 đến tháng 8/2019.
Đáp:
Đề nghị bà cho biết thêm thông tin về vị trí của 3 phần mộ trên được chôn ở chùa nào để Ban Bồi thường hướng dẫn cụ thể cho bà được rõ.
Đáp:
1. Việc xác định kết cấu loại mộ dựa vào biên bản và hình ảnh ghi nhận của Ban Bồi thường trước khi tiến hành bốc mộ. Đối với phần mộ do ông đứng hồ sơ kê khai, Ban Bồi thường xác định là loại mộ xây đường.
2. Về việc chi trả tiền bồi thường về đất, đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường trình bày rõ hơn để có cơ sở làm việc với chủ đất.
Đáp:
Ban Bồi thường đang thực hiện công tác tạm ứng kinh phí bồi thường để chủ đất hoàn trả cho thân nhân. Chủ đất sẽ điện thoại liên hệ thân nhân nhận tiền trong khoảng tháng 7/2019 đến tháng 8/2019.
Đáp:
1. Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường và trình bày cụ thể hơn để Ban Bồi thường có cơ sở làm việc với chủ đất.
2. Về việc chi trả tiền bồi thường về đất không thể chi tiền tại Kho bạc mà phải liên hệ gặp chủ đất vì: 
- Chủ đất có giấy tờ pháp lý về khu đất.
-  Ban Bồi thường thực hiện theo công văn số 5842/UBND-ĐT về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường về đất nghĩa trang, nghĩa địa trong Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (12ha).
Đáp:
1. Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường và trình bày cụ thể hơn để Ban Bồi thường có cơ sở làm việc với chủ đất.
2. Về việc chi trả tiền bồi thường về đất không thể chi tiền tại Kho bạc mà phải liên hệ gặp chủ đất vì: 
- Chủ đất có giấy tờ pháp lý về khu đất.
-  Ban Bồi thường thực hiện theo công văn số 5842/UBND-ĐT về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường về đất nghĩa trang, nghĩa địa trong Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (12ha).
Đáp:
- Hỗ trợ đất nghĩa địa: 15.342.000 x 30% = 4.602.600 đồng/m2.
- Đất nông nghiệp: 3.510.000 đồng/m2.
Đáp:
Đối với đất tư nhân:
- Đất nghĩa địa: 15.342.000 x 30% = 4.602.600 đồng/m2.
- Đất nông nghiệp: 3.510.000 đồng/m2.
Đối với các khu nghĩa trang do nhà nước quản lý thì không bồi thường về đất mà hỗ trợ chi phí về đất là 10.000.000 đồng/mộ.
Đáp:
1. Đối với 02 phần mộ tại khu vực nghĩa trang Vụ Bản theo phương án bồi thường được phê duyệt (phương án xây dựng trên Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh), đề nghị ông bà xem nội dung trên Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND. Cụ thể:
- Mộ đất: 5.000.000 đồng.
- Mộ xây thường: 6.000.000 đồng.
- Mộ bán kiên cố: 8.000.000 đồng.
- Mộ kiên cố: 10.000.000 đồng.
- Chi phí cải táng: 3.000.000 đồng/ mộ.
- Đối với mộ chôn trên đất nghĩa trang do Nhà nước quản lý được hỗ trợ 10.000.000 đồng/ mộ.
2. Những phần mộ thân nhân đã bốc trước đây không báo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để lập Biên bản giám sát bốc mộ thì không được thực hiện bồi thường, hỗ trợ; về thời gian, từ năm 2011 về trước chưa triển khai dự án thì không bồi thường, nếu bốc từ năm 2011 trở về sau mà có lập Biên bản giám sát bốc mộ thì mới được lập hồ sơ bồi thường.
3. Đối với khu vực nghĩa trang Vụ Bản, hiện nay do Nhà nước quản lý (theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh quyết định về việc giao cho Sở Quản lý công trình công cộng quản lý khu vực nghĩa trang tại xã Bình Hưng Hòa, Huyện Bình Chánh) nên không bồi thường về đất (hỗ trợ kim tỉnh).
Đáp:
Đề nghị bà cho biết thông tin liên quan đến ngôi mộ thân nhân của bà nằm ở khu vực nào trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa để Ban Bồi thường, giải phóng măt bằng quận Bình Tân giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ cho cụ thể.
Đáp:
Hiện nay, Ban Bồi thường đang lập hồ sơ bồi thường đất cho các chủ đất để thực hiện công tác tạm ứng cho chủ đất để hoàn trả tiền đất cho các thân nhân. Do đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đề nghị bà Lan chờ khi chủ đất tạm ứng được kinh phí sẽ điện thoại cho bà lên nhận tiền.
Đáp:
Ban Bồi thường đang thực hiện công tác lập hồ sơ bồi thường để chi trả cho các thân nhân đã thực hiện bốc mộ. Khi hoàn tất hồ sơ bồi thường, Ban Bồi thường sẽ liên hệ để ông thực hiện thủ tục nhận bồi thường.
Đáp:
Hiện nay, Ban Bồi thường đang lập hồ sơ bồi thường đất cho các chủ đất để thực hiện công tác tạm ứng cho chủ đất để hoàn trả tiền đất cho các thân nhân. Do đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đề nghị bà Lan chờ khi chủ đất tạm ứng được kinh phí sẽ điện thoại cho bà lên nhận tiền.
Đáp:
Đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường vào các ngày thứ năm và thứ sáu hàng tuần, địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân (đối diện cổng ra bến xe miền Tây) để được hướng dẫn thủ tục nhận tiền bồi thường. Khi đi bà mang theo chứng minh/ căn cước công dân và hộ khẩu (bản gốc).
Đáp:
Đề nghị ông cung cấp thêm thông tin về người kê khai, người mất, năm sinh, năm mất, khu nghĩa trang để Ban Bồi thường kiểm tra, rà soát và trả lời cho ông được rõ.
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường để lập thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với ngôi mộ Nguyễn Thị Chức vào giờ hành chính thứ 5 hàng tuần.
Đáp:
Trường hợp của ông do phần mộ của thân nhân ông nằm trong nghĩa trang Bắc Hà thuộc giai đoạn 3 của dự án dự kiến công tác bồi thường quý II năm 2020.
Đáp:
Trường hợp nếu thân nhân bốc trước khi có dự án, Ban Bồi thường ghi nhận hồ sơ khi nào có dự án bồi thường sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân theo qui định.
Đáp:
Hiện nay, Ban Bồi thường đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các chủ nghĩa trang và sẽ thực hiện tạm ứng để các chủ nghĩa trang hoàn trả tiền đất cho các thân nhân và Ban Bồi thường sẽ trực tiếp giám sát công tác chi trả về đất cho các thân nhân. Do đó, đề nghị ông chờ khi chủ đất gọi điện thoại để chi trả phần tiền này.
Đáp:
Đề nghị bà cho biết thêm thông tin liên quan đến người mất và người kê khai để Ban Bồi thường kiểm tra, rà soát và sẽ thông tin lại cho bà.
Đáp:
Hiện nay, Ban Bồi thường đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các chủ nghĩa trang và sẽ thực hiện tạm ứng để các chủ nghĩa trang hoàn trả tiền đất cho các thân nhân và Ban Bồi thường sẽ trực tiếp giám sát công tác chi trả về đất cho các thân nhân. Do đó, đề nghị ông chờ khi chủ đất gọi điện thoại để chi trả phần tiền này.
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường để xác định vị trí phần mộ thân nhân thuộc nghĩa trang nào để Ban Bồi thường có thể hướng dẫn ông được rõ.
Đáp:
Nghĩa trang Sáu Liễu thuộc nghĩa trang do Nhà nước quản lý theo quyết định 56/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1979 của UBND Tp.HCM nên về đất không bồi thường nhưng được hỗ trợ chi phí về đất đai là 10.000.000 đồng/mộ.
Đáp:
Đối với phần mộ ông Nguyễn Như Chuẩn tại nghĩa trang Nguyễn Thị Lý, Ban Bồi thường đã thực hiện chi trả tiền bồi thường cho thân nhân người đứng hồ sơ kê khai.

Đáp:
Đối với phần mộ ông Phạm Đức Nhuận và ông Phạm Đức Hùng tại nghĩa trang họ Đức Mẹ, Ban Bồi thường đã thực hiện chi trả tiền bồi thường trong tháng 01/2019 cho thân nhân người đứng hồ sơ kê khai.
Đáp:
Mộ người thân bà nằm trong dự án giải tỏa giai đoạn 3, dự kiến triển khai 2019 - 2020. Đến năm 2019 đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường để được hướng dẫn thủ tục kê khai. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Mộ người thân bà nằm trong dự án giải tỏa giai đoạn 3, dự kiến triển khai 2019 - 2020. Đến năm 2019 đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường để được hướng dẫn thủ tục kê khai. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Mộ người thân bà nằm trong dự án giải tỏa giai đoạn 3, dự kiến triển khai 2019 - 2020. Đến năm 2019 đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường để được hướng dẫn thủ tục kê khai. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Mộ người thân bà nằm trong dự án giải tỏa giai đoạn 3, dự kiến triển khai 2019 - 2020. Đến năm 2019 đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường để được hướng dẫn thủ tục kê khai. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân vào các ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính) để lập thủ tục nhận tiền bồi thường ngôi mộ Trần Như Vũ. Khi đi ông mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản gốc).
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân vào các ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính) để lập thủ tục nhận tiền bồi thường ngôi mộ Trần Như Vũ. Khi đi ông mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản gốc).
Đáp:
Ban Bồi thường đang tham mưu UBND quận ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ. Dự kiến thời gian chi trả trong tháng 12/2018
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân vào các ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính) để lập thủ tục nhận tiền bồi thường ngôi mộ Trần Như Vũ. Khi đi ông mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản gốc).
Đáp:
Đối với phần mộ bà Nguyễn Thị Nhàn sinh năm 1917, mất năm 1986 tại nghĩa trang Sáu Liễu, Ban Bồi thường đã thực hiện chi trả tiền bồi thường trong tháng 9/2018 cho thân nhân người đứng hồ sơ kê khai.
Đáp:
Ban Bồi thường đã lên lịch chi tiền nhưng chưa liên hệ được thân nhân đề nghị thân nhân liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận để lập thủ tục nhận tiền vào các ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần (khi đi đề nghị thân nhân mang theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu bản gốc).
Đáp:
Ban Bồi thường đang tham mưu UBND quận ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ. Dự kiến thời gian chi trả trong tháng 11/2018
Đáp:
Đề nghị ông cho biết thông tin người mất và khu nghĩa trang để BBT rà soát để thông báo cho ông được rõ.
Đáp:
Đề nghị ông cho biết thông tin người mất và khu nghĩa trang để BBT rà soát để thông báo cho ông được rõ.
Đáp:
Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện theo Phương án số 164/PABT-HĐBT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng Bồi thường dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa – giai đoạn 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân được phê duyệt tại Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Và Công văn số 3574/UBND-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ chi phí cải táng trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 2, quận Bình Tân.
- Đối với các mộ phần thuộc các khu nghĩa trang tư nhân được bồi thường về đất theo đơn giá: 30% đơn giá đất ở = 4.007.400 đồng (Bốn triệu không trăm linh bảy nghìn bốn trăm đồng)/mộ. 
Đáp:
Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đang chiết tính. Bồi thường, hỗ trợ chi phí bốc mộ đối với ngôi mộ trên và dự kiến thời gian chi trả tiền trong tháng 10/2018 
Đáp:
Dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 2 đã được thành phố duyệt giá T1. Ban Bồi thường đã công bố dự thảo phương án bồi thường của dự án. Hiện nay, đang trình thành phố duyệt giá T2 của dự án, dự kiến phương án bồi thường của dự án trong tháng 06/2018, dự kiến đến tháng 09/2018 Ban Bồi thường sẽ hoàn chỉnh hồ sơ và khi có tiền bồi thường, Ban Bồi thường sẽ lên danh sách liên hệ với các thân nhân qua số điện thoại trên hồ sơ đăng kí.

Đáp:
Dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 2 đã được thành phố duyệt giá T1. Ban Bồi thường đã công bố dự thảo phương án bồi thường của dự án. Hiện nay, đang trình thành phố duyệt giá T2 của dự án, dự kiến phương án bồi thường của dự án trong tháng 05/2018, dự kiến đến tháng 09/2018 Ban Bồi thường sẽ hoàn chỉnh hồ sơ và khi có tiền bồi thường, Ban Bồi thường sẽ lên danh sách liên hệ với các thân nhân qua số điện thoại trên hồ sơ đăng kí. 
Đáp:
Giai đoạn 3 dự kiến triển khai năm 2020 và khi thực hiện di dời sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của UBND thành phố. Đến thời điểm triển khai thực hiện, đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.
Đáp:
Về đơn giá đất nghĩa địa giai đoạn 1 là: 7.911.000 đồng /m2  theo công văn sô 6167/UBND-ĐTMT ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Đáp:
Đề nghị bà liên hệ văn phòng quản lí nghĩa trang hoặc người giữ mộ để biết tên nghĩa trang.
Đáp:
Dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 2 đã được thành phố duyệt giá T1. Ban Bồi thường đã công bố dự thảo phương án bồi thường của dự án. Hiện nay, đang trình thành phố duyệt giá T2 của dự án, dự kiến phương án bồi thường của dự án trong tháng 05/2018, dự kiến đến tháng 08/2018 Ban Bồi thường sẽ hoàn chỉnh hồ sơ và khi có tiền bồi thường, Ban Bồi thường sẽ lên danh sách liên hệ với các thân nhân qua số điện thoại trên hồ sơ đăng kí.
Đáp:
Về câu hỏi của ông Phùng Văn Minh, chúng tôi xin trả lời như sau:
- Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa thực hiện theo Công văn số 4119/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Do đó, phần mộ của bà Nguyễn Thị Tỉn (1902-1985) bị ảnh hưởng trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 2.
- Về trình tự thủ tục kê khai hồ sơ bồi thường: các thân nhân này tự nguyện đăng ký kê khai hồ sơ bốc mộ, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật theo qui định. Khi thân nhân đã nộp hồ sơ kê khai và đăng ký ngày bốc mộ, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và Công ty Môi trường Đô thị Thành phố thực hiện bốc mộ, giám sát bốc mộ theo ngày đã đăng ký.
- Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận thông tin cho ông Phùng Xuân Thành về liên quan đến người kê khai bốc mộ đối với phần mộ bà Nguyễn Thị Tỉn là do ông Lê Dương Quốc Trung địa chỉ thường trú 702/45/09A đường Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc phần mộ bà Nguyễn Thị Tỉn ngày 02 tháng 01 năm 2018.
Đáp:
Đề nghị ông Quý cho biết tên khu nghĩa trang có mộ người thân của ông và liên hệ trực tiếp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.
Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính) và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Hiện nay, đơn giá bồi thường của dự án đã được Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt. Do đó, dự kiến phương án bồi thường của dự án ban hành trong quý II năm 2018. Vì vậy, hồ sơ bồi thường có thể thực hiện trong quý III năm 2018.
Đáp:
Xin trả lời câu hỏi cho bà Quỳnh Anh như sau:
- Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa do chủ đầu tư là Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân;
-  Chính sách ưu đãi của TPHCM cho dự án di dời gồm:
 + Hỗ trợ chi phí đào bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ;
 + Hỗ trợ chi phí cải táng.
Đáp:
Đề nghị Ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.
Đáp:
Với câu hỏi của Ông Thắng xin được trả lời như sau. Mộ nằm trong khu vực chùa Giác Hải trước đây chủ trương di dời trong dự án giai đoạn 2. Hiện nay, trong dự án giai đoạn 2 có chủ trương tách làm 2 giai đoạn là giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Nên trường hợp tại vị trí chùa Giác Hải nằm trong giai đoạn 3, chưa có phương án bồi thường. Đề nghị Ông Thắng năm 2020 liên hệ với Ban Bồi thường để biết cụ thể.
Đáp:
Với câu hỏi của Bà Hằng, xin được trả lời như sau. Hiện nay, Ban Bồi thường đang triển khai bốc mộ giai đọan 2 (có nghĩa trang Thượng Nông). Giờ nộp hồ sơ đăng ký bốc mộ sẽ được nhà nước ứng tiền công bốc mộ, khi nhận tiền bồi thường sẽ trừ lại. Đối với nghĩa trang Thượng Nông là đất do nhà nước quản lý nên không được bồi thường về đất.
Đáp:
Đối với câu hỏi của Bà Hương! Chúng tôi xin trả lời như sau:
+Đối với ngôi mộ ở nghĩa trang Thánh Minh nếu có người đăng ký kê khai thì đã bốc và đã di chuyển đi. Nếu chưa ai đăng ký kê khai thì vẫn chưa bốc vắng chủ! Đề nghị Bà liên hệ với Ban Bồi thường để kê khai và đăng ký bốc mộ.
+ Đối với 2 ngôi mộ còn lại, đề nghị Bà lên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn đăng ký kê khai.
Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính) và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Với câu hỏi của bà Xa, chúng tôi xin trả lời như sau. Sau khi đăng ký và nộp hồ sơ, đúng ngày giờ bốc mộ sẽ có đội bốc mộ cho mình. Sau khi chứng kiến việc bốc mộ thì gia đình đợi nhận hủ tro cốt (nếu thiêu) và đem về.
Đáp:
Đề nghị bà Lương liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.
Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính) và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Đề nghị ông Hải liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân (hoặc văn phòng quản lý nghĩa trang) để được hướng dẫn cụ thể.
Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính) và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Đề nghị Ông/Bà liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.
Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính) và giấy chứng tử (nếu có).
Đáp:
Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để đăng ký kê khai, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Đáp:
Hiện nay, Ban Bồi thường đang tiến hành hướng dẫn và nhận hồ sơ kê khai của các thân nhân có mộ chôn cất trong giai đoạn II của Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thành phần và thông tin hồ sơ có thể tham khảo tại trang wed hoặc liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân địa chỉ số 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Đáp:
Đề nghị Ông/Bà liên hệ trực tiếp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng để được trực tiếp tra cứu. 
Đáp:
Đề nghị Ông/Bà liên hệ trực tiếp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để xác định phần mộ thuộc giai đoạn nào. Nếu là giai đoạn 2 thì dự kiến đầu năm 2018 sẽ lập hồ sơ bồi thường và khi có tiền bồi thường, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân sẽ liên hệ trực tiếp với gia đình.
Đáp:
Đề nghị Ông/Bà liên hệ trực tiếp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xác định mộ của người thân mình nằm ở khu vực nào. Khi đến liên hệ cần mang theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu (bản chính).
Đáp:
Hiện nay, các ngôi mộ thuộc giai đoạn 3 chưa thực hiện, dự tính đến 2020 sẽ tiến hành giải tỏa. Vì vậy, khi thực hiện dự án, Ban Bồi thường sẽ thông báo trên các phương tiện như: Báo, đài, trang wed của dự án,... Thủ tục và thành phần hồ sơ được công khai trên trang wed. Ông/Bà có thể download biểu mẫu tại http://duandidoinghiatrangbhh.vn/bieu-mau.html để kê và nộp hồ sơ tại 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Đáp:
Đối với ngôi mộ đối diện lò thiêu, nếu thuộc giai đoạn 2 thì dự kiến đến đầu 2018 Ban Bồi thường sẽ lập hồ sơ bồi thường và khi hoàn tất hồ sơ Ban Bồi thường sẽ liên hệ trực tiếp với Ông/Bà để chi trả tiền bồi thường.
Đối với khu vực nghĩa trang Vazero là nằm ngoài ranh của dự án này.
Đáp:
Xin chào ông Đức Thắng, đối với câu hỏi của ông chúng tôi xin trả lời như sau:
a. Khu này thuộc khu Nghĩa trang Sáu Liễu.
b. Để đăng kí bốc mộ, đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn chi tiết, khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bảng chính). 
c. Hiện tại, Ban Bồi thường đã thực hiện xong việc kiểm đếm mộ trong giai đoạn 2, số 8482 mà mã số định vị trong giai đoạn 2.

Đáp:
Xin chào bà Phước! Với câu hỏi của bà chúng tôi xin được trả lời như sau.
Với 3 ngôi mộ nằm ở nghĩa trang Sáu Liễu thuộc giai đoạn 2, hiện Ban Bồi thường đang tiếp nhận hồ sơ kê khai và nhận đăng kí bốc mộ (thời gian bốc mộ từ 01/11/2017 đến 30/04/2018). Đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhận hồ sơ kê khai và được hướng dẫn cụ thể, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản gốc).
Đáp:
Xin chào bà Hà với câu hỏi của bà, chúng tôi xin trả lời như sau:
1/ Hiện nay Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đang tiếp nhận hồ sơ kê khai và đăng kí bốc mộ cho giai đoạn 2. Khung thời gian đăng kí bốc mộ là từ 01/11/2017 - 30/04/2018. Các chi phí bốc mộ (nếu ông/bà đăng kí trong khung thời gian nêu trên) thì chi phí bốc mộ và thiêu được nợ. Sau khi Ban Bồi thường hoàn tất hồ sơ bồi thường thì sẽ liên hệ trực tiếp với bà để chi trả tiền bồi thường sau khi trừ tiền công bốc mộ và thiêu.
2/ Bà cần liên hệ trực tiếp Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để nhận hồ sơ kê khai và hướng dẫn làm thủ tục bốc mộ của ông và chú bà. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản gốc).
Đáp:
Xin chào bà Tuyến. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bà như sau
Đối với giai đoạn 1 thời gian được đăng ký bốc mộ là từ 01/11/2017 đến 30/04/2018 và phải đăng kí ngày bốc mộ trước ngày 01/11/2017 để Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thống kê và lập danh sách bốc mộ.
Đối với giai đoạn 2 thời gian đăng kí bốc mộ là từ 01/11/2017 đến 30/04/2018 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết). 
Khi đi bà cần mang theo chứng minh nhân dân bản chính và biên nhận hồ sơ để chứng kiến việc bốc mộ và kí hồ sơ. 
Đến ngày, giờ đăng kí bốc mộ, bà xuống ngay mộ người thân mình và gọi một trong ba số điện thoại ở phía trước biên nhận để nhân viên Ban Bồi thường đến và cho đội bốc mộ thực hiện việc bốc mộ. Chi phí bốc mộ đã được niêm yết trong thông báo trên trang wed (tại địa chỉ http://duandidoinghiatrangbhh.vn/thong-tin-ve-du-an-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-khu-vuc-nghia-trang-binh-hung-hoa-giai-doan-1-12ha-.html). Sau khi hoàn tất việc bốc mộ Ban Bồi thường sẽ lập hồ sơ và sau khi hoàn tất hồ sơ Ban Bồi thường sẽ liên hệ trực tiếp với bà để chi trả tiền bồi thường sau khi trừ tiền công bốc mộ.
Đáp:
Xin chào ông Tuấn. Đối với câu hỏi của ông chúng tôi xin được trả lời như sau. Dự án này không giải tỏa nghĩa trang Lazaro.
Đáp:
Xin chào ông Thu. Với câu hỏi của ông xin được trả lời như sau.
1. Hiện tại chưa có thân nhân kê khai cho ngôi mộ tên Nguyễn Thị Tỉn (1902 - 2008).
2. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được phát hồ sơ kê khai và hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính). Đi trong giờ hành chánh.
3. Hiện tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ kê khai và tiếp nhận thời gian đăng kí bốc mộ. Thời gian bốc mộ giai đoạn 2 từ 01/11/2017 đến 30/04/2018.
Đáp:
Với câu hỏi của ông/ bà xin được trả lời như sau. Đối với ngôi mộ tên Phạm Liễu, hiện tại chưa có thân nhân kê khai. Đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu bốc mộ từ 01/11/2017 đến 30/04/2018.
Đáp:
Đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.
Đáp:
Với câu hỏi của Ông/Bà xin được trả lời như sau.
Đất nghĩa trang Bắc Việt là nghĩa trang nhà nước nên không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường, hỗ trợ di dời về mộ, đối với sinh phần (có xây kim tỉnh) sẽ được hỗ trợ theo phương án.
Đáp:
Đề nghị Bà liên hệ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được nhận hồ sơ kê khai và hướng dẫn cụ thể.
Đáp:
Đối với ngôi mộ tên Nguyễn Văn Sơn (1935-1992) thuộc nghĩa trang Liên Ứng nằm trong giai đoạn 3 của dự án (nghĩa trang Liên Ứng giải tỏa 1 phần trong giai đoạn 1 và phần còn lại sẽ được giải tỏa trong giai đoạn 3). Giai đoạn 3 dự kiến sẽ tiến hành năm 2020. Khi tiến hành, Ban Bồi thường sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin như: Báo, đài, wed,...để thân nhân các ngôi mộ được biết.
Đáp:
Đề nghị Ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính)
Đáp:
Chào Ông Hoàng. Hiện tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ và nhận đăng kí ngày bốc mộ cho giai đoạn 2. Giai đoạn 2 chỉ giải tỏa 1 phần nghĩa trang Bắc Việt, phần còn lại sẽ tiến hành ở gia đoạn 3. Đề nghị ông liên hệ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính).
Đáp:
Chào Ông. Đề nghị ông liên hệ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để kê khai và lập hồ sơ bồi thường.
Đáp:
Chào Ông Nam. Đề nghị ông liên hệ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn.
Đáp:
Chào Bà Hồng. Đối với mộ kiên cố có mái che bán phần và hàng rào xung quanh thì phần mái che và hàng rào sẽ được bời thường riêng.
Đáp:
Chào Bà Phương. Đề nghị bà liên hệ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính).
Đáp:
Chào Bà Tuyết. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân chỉ làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bản sao khai tử, chứng minh nhân dân của người kê khai và hộ khẩu của người kê khai mỗi thứ cần 1 bản công chứng.
Đáp:
Chào Ông Bằng. Đề nghị ông liên hệ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để được nhận tiền bồi thường hỗ trợ di dời mộ (nếu chưa nhận).
Đáp:
Xin chào Bà Trang.  Đối với ngôi mộ đối diện lò thiêu đề nghị bà liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính). Đối với 2 ngôi mộ ở nghĩa trang Lazaro thì không nằm trong ranh giải tỏa của dự án này.
Đáp:
Chào Ông Phước. Theo như ông diễn tả thì ngôi mộ của người em ông nằm trong giai đoạn 2 của dự án. Hiện tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ kê khai và nhận đăng ký ngày bốc mộ trong giai đoạn 2. Đề nghị ông liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính).
Đáp:
Chào Ông/Bà. Đề nghị ông/bà liên hệ chùa Di Lặc để biết thêm thông tin (do không thu hồi đất tại chùa Di Lặc)
Đáp:
Thân nhân ngôi mộ xác định vị trí mộ người thân nằm ở khu vực nghĩa trang nào (hiện nay dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa tran g Bình Hưng Hòa đang thực hiện giai đoạn 1, thuộc các khu vực nghĩa trang: Tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (Phường Bình Hưng Hòa) và nghĩa trang Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải (thuộc Phường Bình Hưng Hòa A).
Thân nhân ngôi mộ liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây), điện thoại liên hệ: (08) 37523824 để nhận hồ sơ kê khai theo mẫu (trường hợp chưa kê khai lần nào), có thể tải mẫu hồ sơ kê khai tại website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn. Sau khi kê khai đầy đủ hồ sơ kèm giấy chứng tử của người chết (bản sao y) và CMND, Hộ khẩu của người kê khai nộp lại cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận (có biên nhận hồ sơ) và đăng ký ngày bốc mộ. Đến ngày giờ bốc mộ theo lịch đăng ký của thân nhân ngôi mộ người kê khai mang theo Biên nhận hồ sơ và bản chính CMND của mình đến tại khu vực mộ để làm thủ thủ bốc mộ và chứng kiến việc bốc mộ.
Đáp:
Đề nghị ông/bà liên hệ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây), điện thoại liên hệ: (08) 37523824 để được cung cấp chính xác về đơn giá bốc mộ. Theo ý kiến người dân trình bày thì giá bốc mộ nêu trên chưa phù hợp, trong khi giá bốc mộ áp dụng chung cho toàn khu vực này (nghĩa trang nhà nước và các khu nghĩa trang tư nhân) đã được Hội đồng bồi thường dự án thông qua tại Biên bản họp Hội đồng bồi thường số: 433/BB-HĐBTDA ngày 27 tháng 11 năm 2015). Cụ thể:
STT Loại mộ Đơn giá
Bốc mộ Hỏa táng Lưu tro cốt
(trong vòng 04 năm)
I Mộ không còn hài cốt      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 2.768.000   1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 3.444.000   1.000.000
II Mộ còn ít hài cốt      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 3.104.000 1.000.000 1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 3.780.000 1.000.000 1.000.000
III Mộ có hài cốt, phải sang quách đem đi hỏa táng      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 3.000.000 2.000.000 1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 3.977.000 2.000.000 1.000.000
IV Mộ có hài cốt, phải sang quan đem đi hỏa táng      
1 Loại mộ đất, mộ xây thường, đá ong 2.500.000 2.500.000 1.000.000
2 Loại mộ xây bán kiên cố, mộ kiên cố 4.500.000 2.500.000 1.000.000
V Hủ cốt nằm chung mộ   1.000.000 1.000.000

Đáp:
Trong dự án có khu vực đất Nghĩa trang Bình Hưng Hòa do Nhà nước quản lý (Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị thành phố trực tiếp quản lý) và các nghĩa trang tư nhân. Trường hợp đất Nghĩa trang do Nhà nước quản lý thì không được bồi thường về đất mộ chỉ bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng. Trường hợp đất Nghĩa trang tư nhân thì được bồi thường về đất, với tổng giá trị bồi thường: 2,88m2 x 7.911.000 đồng/m2 = 22.783.680 đồng.
Như vậy, đất nghĩa trang Phật Học (thuộc đất Nhà nước) nên không được bồi thường về đất; đất Ba Trung (thuộc đất tư nhân) nên được bồi thường về đất; đất nghĩa trang chùa Đại Giác thì bồi thường cho chùa Đại Giác.
Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về mộ: hiện nay, để thực hiện công tác bốc mộ theo kế hoạch, người dân ký hợp đồng với đơn vị thực hiện việc bốc mộ nhưng chưa phải thanh toán chi phí bốc mộ (đơn vị bốc mộ ứng tạm ứng trước chi phí để thực hiện bốc mộ), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiến hành chi trả tiền bồi thường theo Quyết định bồi thường cho người dân (trong thời gian 07 ngày làm việc), người dân có trách nhiệm nộp lại chi phí bốc mộ theo hợp đồng đã ký kết (thấp hơn hoặc bằng chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng nêu trong phương án bồi thường) cho đơn vị thực hiện việc bốc mộ.
Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất: đất nghĩa trang đất Ba Trung sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân trong thời gian từ 30 – 40 ngày sau khi bốc mộ. Đất nghĩa trang chùa Đại Giác thì bồi thường cho chùa Đại Giác, đề nghị thân nhân liên hệ chùa Đại Giác để biết thông tin. 
Đáp:
Theo Phương án số 15/PABT-HĐBT ngày 23 tháng 01 năm 2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) và đã được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 để triển khai công tác bồi thường, bốc mộ di dời có nêu về trường hợp đất sinh phần (chưa chôn cất):
“Đối với sinh phần (đã xây sẵn kim tỉnh), thường có dạng đã đào sẵn huyệt 1,2m x 2,4m x 1,5m, xây tường bao bằng gạch tô xi măng dày 20cm, nắp huyệt đậy đan bê tông cốt thép, đơn giá bồi thường tương đương mộ xây thường theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố là 4.000.000 đồng/Kim tỉnh, không hỗ trợ chi phí cải táng đối với phần diện tích sinh phần (đã xây sẵn kim tỉnh)”.
Trường hợp đúng với quy định trên thì vẫn được bồi thường, hỗ trợ theo quy định 
Đáp:
- Về thủ tục bốc mộ:
+ Kê khai nộp hồ sơ: Thân nhân có mộ phải di dời trong dự án liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để nhận hồ sơ kê khai mộ (theo mẫu) hoặc truy cập vào website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn để tải mẫu hồ sơ về kê khai (thành phần hồ sơ kê khai gồm: Tờ khai nguồn gốc ngôi mộ, Biên bản điều tra hiện trạng, Đơn cam kết (có xác nhận của địa phương), đơn tường trình (trường hợp không có giấy chứng tử của người chết, có xác nhận của địa phương), giấy chứng tử (nếu có), CMND + Hộ khẩu của người kê khai). Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kê khai về ngôi mộ, thân nhân liên hệ nộp hồ sơ cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
+ Đăng ký bốc mộ: Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ kê khai mộ, thân nhân đăng ký ngày bốc mộ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận (đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn).
- Về bồi thường, hỗ trợ:
Mộ chôn cất ở khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) bao gồm cả phần đất Phật học đều được bồi thường, hỗ trợ chi phí bốc mộ (chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng) theo Phương án được duyệt.
Riêng bồi thường về đất mộ thì Nghĩa trang Phật học thuộc khu vực đất do Nhà nước quản lý (Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị thành phố trực tiếp quản lý) nên không được bồi thường về đất mộ.
- Theo kế hoạch những ngôi mộ chôn cất tại khu Nghĩa trang Phật học phải thực hiện bốc mộ di dời từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/01/2017. Do đó, đề nghị thân nhân nộp hồ sơ kê khai và đăng ký ngày bốc mộ trong khoản thời gian nêu trên.
- Hiện nay, để thực hiện công tác bốc mộ theo kế hoạch, người dân ký hợp đồng với đơn vị thực hiện việc bốc mộ nhưng chưa phải thanh toán chi phí bốc mộ (đơn vị bốc mộ ứng tạm ứng trước chi phí để thực hiện bốc mộ), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiến hành chi trả tiền bồi thường theo Quyết định bồi thường cho người dân (trong thời gian 07 ngày làm việc), người dân có trách nhiệm nộp lại chi phí bốc mộ theo hợp đồng đã ký kết (thấp hơn hoặc bằng chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng nêu trong phương án bồi thường) cho đơn vị thực hiện việc bốc mộ.
- Sau khi người dân đăng ký ngày bốc mộ, đúng ngày giờ người dân đăng ký, đơn vị bốc mộ sẽ thực hiện bốc mộ, trong quá trình bốc mộ thân nhân ngôi mộ chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản giám sát bốc mộ trong đó có thể hiện chi phí bốc mộ. Tại thời điểm bốc mộ người dân không phải chi trả khoản chi phí bốc mộ, hỏa táng (trừ trường hợp người dân có nhu cầu an táng lại nơi khác thì phải lo chi phí di chuyển an táng lại nơi khác).
- Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích người dân bốc mộ hỏa táng, sau khi bốc mộ hỏa táng, đơn vị bốc mộ sẽ bàn giao hũ cốt cho thân nhân để đem gửi vào nơi lưu cốt theo nguyện vọng của thân nhân hoặc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ giới thiệu mộ số nơi lưu giữ tro cốt để thân nhân gửi hủ cốt: Ban Quản trang Bình Hưng Hòa, Nhà tang lễ Gò Vấp, quận Gò Vấp…
Đáp:
- Mộ kiên cố và mộ bán kiên cố được xác định dựa trên kết cấu xây dựng mộ. Mộ kiên cố là mộ xây gạch, có ốp lát gạch, đá, hoặc tô đá rửa, có bia mộ. Mộ xây bán kiên cố là xây gạch tô xi măng, có bia mộ.
- Việc xác định hài cốt còn nhiều hay ít thì khi thực hiện bốc mộ lên khỏi huyệt mộ với sự chứng kiến của thân nhân, đơn vị bốc mộ, UBND phường và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ lập biên bản ghi nhận hiện trạng còn nhiều hay ít hài cốt để làm cơ sở xác định chi phí bốc mộ.
- Hiện nay, để thực hiện công tác bốc mộ theo kế hoạch, người dân ký hợp đồng với đơn vị thực hiện việc bốc mộ nhưng chưa phải thanh toán chi phí bốc mộ (đơn vị bốc mộ ứng tạm ứng trước chi phí để thực hiện bốc mộ), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiến hành chi trả tiền bồi thường theo Quyết định bồi thường cho người dân (trong thời gian 07 ngày làm việc), người dân có trách nhiệm nộp lại chi phí bốc mộ theo hợp đồng đã ký kết (thấp hơn hoặc bằng chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ và hỗ trợ chi phí cải táng nêu trong phương án bồi thường) cho đơn vị thực hiện việc bốc mộ.
- Sau khi người dân đăng ký ngày bốc mộ, đúng ngày giờ người dân đăng ký, đơn vị bốc mộ sẽ thực hiện bốc mộ, trong quá trình bốc mộ thân nhân ngôi mộ chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản giám sát bốc mộ trong đó có thể hiện chi phí bốc mộ. Tại thời điểm bốc mộ người dân không phải chi trả khoản chi phí bốc mộ, hỏa táng (trừ trường hợp người dân có nhu cầu an táng lại nơi khác thì phải lo chi phí di chuyển an táng lại nơi khác).
Đáp:
Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích người dân bốc mộ hỏa táng, sau khi bốc mộ hỏa táng, đơn vị bốc mộ sẽ bàn giao hũ cốt cho thân nhân để đem gửi vào nơi lưu cốt theo nguyện vọng của thân nhân hoặc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ giới thiệu một số nơi lưu giữ tro cốt để thân nhân gửi hũ cốt như: Ban Quản trang Bình Hưng Hòa; Nhà tang lễ Gò Vấp, quận Gò Vấp…
Đáp:
Hiện nay dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang thực hiện giai đoạn 1, thuộc các khu vực nghĩa trang:
- Phường Bình Hưng Hòa: Tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.
- Phường Bình Hưng Hòa A: Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.
(Danh sách các ngôi mộ tại các khu vực nghĩa trang trên được đăng trên website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/ và website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn. Trường hợp ngôi mộ được an táng tại các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ kê khai bổ sung).
Thân nhân có mộ an táng tại các khu vực trên liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để kê khai hồ sơ, đăng ký thời gian bốc mộ và thực hiện bốc mộ trong thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 01 năm 2017.
Địa điểm tiếp nhận kê khai hồ sơ và đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) - Điện thoại: (08) 37523824 hoặc kê khai trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn.
- Hiện nay, Nghĩa trang Giáo xứ Đa Minh không nằm trong khu vực giải tỏa dự án giai đoạn 1. Trường hợp người dân tự nguyện bốc mộ trước thì tự thỏa thuận với đơn vị bốc mộ để thống nhất chi phí bốc mộ và thông báo cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận trước 03 ngày làm việc để cử người giám sát bốc mộ, ghi nhận lại hiện trạng để củng cố hồ sơ. Khi triển khai dự án giai đoạn 2 (dự kiến cuối năm 2017 trở đi), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định.
Đáp:
Hiện nay dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang thực hiện giai đoạn 1, thuộc các khu vực nghĩa trang:
- Phường Bình Hưng Hòa: Tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.
- Phường Bình Hưng Hòa A: Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.
(Danh sách các ngôi mộ tại các khu vực nghĩa trang trên được đăng trên website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/ và website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn. Trường hợp ngôi mộ được an táng tại các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ kê khai bổ sung).