Tiến độ thực hiên đến ngày 13/4/2017
Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) trên...
Tiến độ thực hiên đến ngày 06/4/2017
Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Bình...
Tiến độ thực hiên đến ngày 29/3/2017
Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Bình...
Tiến độ thực hiên đến ngày 23/02/2017
Tiến độ thực hiên đến ngày 23/02/2017
Tiến độ thực hiên đến ngày 05/01/2017
Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Bình...
Danh sách các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 1 (khu 12ha)