Ra hạn chót bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa Thứ Sáu, ngày 26/5/2017 - 16:35
Ra hạn chót bốc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa Thứ Sáu, ngày 26/5/2017 - 16:35
Tiến độ thực hiên đến ngày 13/4/2017
Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Bình...
Tiến độ thực hiên đến ngày 06/4/2017
Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Bình...
Danh sách các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 1 (khu 12ha)