Đang truy cập: 3

Trong tuần: 293

Trong tháng: 3822

Tổng truy cập: 363703

Thông báo bốc mộ tập trung - Giai đoạn 2

Thông báo bốc mộ tập trung giai đoạn 2, khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 868/TB-VP ngày 26 tháng 10 năm 2023 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa; trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương thực hiện công tác bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại thuộc dự án giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2024; giai đoạn 2, giai đoạn 3 hoàn thành từ năm 2024 đến năm 2025. 
Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện công tác bốc mộ tập trung trong dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa (giai đoạn 2), Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận thông báo đến các thân nhân có mộ đang chôn cất tại nghĩa trang BÌnh Hưng Hòa, giai đoạn 2 về kế hoạch bốc mộ tập trung, thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 30 tháng 9 năm 2024.

Xem danh sách mộ tại đây: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/img_data/562882582099.pdf

Tags: