Đang truy cập: 3

Trong tuần: 579

Trong tháng: 958

Tổng truy cập: 308510

Yêu cầu khi đăng ký

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông báo đến thân
nhân các ngôi mộ an táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thuộc các khu
vực nghĩa trang giải tỏa trong giai đoạn 1 (khu 12ha):

- Phường Bình Hưng Hòa: Tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương
tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi
Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn
Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê,
Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân
Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.

- Phường Bình Hưng Hòa A: Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế,
Đông Quan, Giác Hải.

(Danh sách các ngôi mộ tại các khu vực nghĩa trang trên được đăng trên
website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/ và website:
www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn. Trường hợp ngôi mộ được an táng tại
các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân
ngôi mộ liên hệ kê khai bổ sung).

Đề nghị thân nhân có mộ an táng tại các khu vực nêu trên đăng ký thời
gian bốc mộ và thực hiện bốc mộ trong thời gian từ nay đến ngày
31/01/2017 (đăng ký ngày bốc mộ chậm nhất 10 ngày trước khi thực hiện
bốc mộ).
Tags: