Đang truy cập: 3

Trong tuần: 538

Trong tháng: 2500

Tổng truy cập: 217788

văn bản gửi Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO
Về kê khai hồ sơ, đăng ký thời gian bốc mộ và thực hiện bốc mộ trong dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12 ha) trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
______________________
 
Căn cứ Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về bốc mộ tập trung Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 (Khu 12 ha), phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông báo đến thân nhân các ngôi mộ an táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thuộc các khu vực nghĩa trang:
- Phường Bình Hưng Hòa: Tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.
- Phường Bình Hưng Hòa A: Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.
(Danh sách các ngôi mộ tại các khu vực nghĩa trang trên được đăng trên website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn. Trường hợp ngôi mộ được an táng tại các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ kê khai bổ sung).
Đề nghị thân nhân có mộ an táng tại các khu vực nêu trên liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để kê khai hồ sơ, đăng ký thời gian bốc mộ và thực hiện bốc mộ trong thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 01 năm 2017. Sau thời gian trên, những ngôi mộ không có thân nhân kê khai, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ tổ chức bốc mộ tập trung theo kế hoạch (thời gian bốc mộ tập trung bắt đầu từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017).
Địa điểm tiếp nhận kê khai hồ sơ và đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) - Điện thoại: (08) 37523824 hoặc kê khai trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/.
Tags: