Đang truy cập: 2

Trong tuần: 527

Trong tháng: 7218

Tổng truy cập: 347494

Thông tin công khai dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) - giai đoạn 1

    Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13/08/2010 của Thành ủy TP.HCM, Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23/08/2010 của UBND TP.HCM về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và thực hiện công tác bốc mộ tập trung theo Thông báo số 868/TB-VP ngày 26/10/2023 của UBND TP.HCM.
      Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông tin lộ trình thời gian thực hiện công tác bốc mộ tập trung đối với 1.836 mộ chưa bốc thuộc dự án giai đoạn 1.
      * Xem thông tin dự án tại đây: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/img_data/675916240518.pdf
      * Thông tin lộ trình bốc mộ tập trung - Giai đoạn 1: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/img_data/781566307021.pdf
      * Danh sách các mộ còn lại của dự án Giai đoạn 1: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/img_data/955932091299.pdf
 
Tags: