Đang truy cập: 5

Trong tuần: 570

Trong tháng: 949

Tổng truy cập: 308501

Thông tin cần biết: Thông báo việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Theo thông báo, UBND quận Bình Tân cho biết, ngày 23/8/2010, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa với diện tích đất ảnh hưởng là 44,4699ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi là 40,6969ha và số mộ phải di dời là 75.000 mộ.

Từ năm 2011 đến nay, UBND quận Bình Tân đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền vận động thân nhân các ngôi mộ liên hệ để đăng ký kê khai. Tuy nhiên, do thân nhân các ngôi mộ cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước nên việc tuyên truyền trong thời gian qua chưa đạt được hiệu quả cao, đến nay chỉ có 10.812 mộ có thân nhân kê khai. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân thông báo đến người dân có thân nhân chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa được biết để liên hệ kê khai hồ sơ bồi thường và đăng ký bốc mộ, với nội dung như sau:

Theo kế hoạch thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân sẽ hoàn thành công tác bốc mộ trong giai đoạn 1 trước ngày 30/4/2017 và bắt đầu thực hiện bốc mộ trong dự án giai đoạn 2 từ ngày 1/11/2017.

Địa điểm thực hiện dự án:

- Phường Bình Hưng Hòa A: Nghĩa trang Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.

- Phường Bình Hưng Hòa: Nghĩa trang tương tế Sòng Sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, đồng hương Thôn Bắc, đồng hương Xuân Dục, đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.

Đối với các ngôi mộ có thân nhân kê khai hồ sơ, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ đăng ký bốc mộ từ nay đến ngày 31/10/2016. Thời gian yêu cầu thực hiện bốc mộ theo kế hoạch từ ngày 1/11/2016- 31/1/2017.

Đối với các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai, đề nghị thân nhân ngôi mộ thực hiện việc kê khai hồ sơ và đăng ký bốc mộ từ nay cho đến ngày 31/10/2016. Thời gian yêu cầu thực hiện bốc mộ theo kế hoạch từ ngày 1/11/2016- 31/1/2017.

Danh sách các ngôi mộ và thân nhân kê khai của các khu vực trên được đăng trên website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn (trường hợp ngôi mộ được an táng tại các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ kê khai, đăng ký bổ sung).

Sau 31/1/2017, UBND quận Bình Tân sẽ tổ chức bốc mộ tập trung theo kế hoạch đối với các ngôi mộ đã kê khai hồ sơ nhưng chưa đăng ký bốc mộ và các ngôi mộ không có thân nhân kê khai hồ sơ, đăng ký bốc mộ.

Nơi tiếp nhận kê khai và đăng ký bốc mộ là Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, số 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại cơ quan 08-3752.3824 , các thắc mắc đề nghị liên hệ nhân viên Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, ông Phạm Phú Quốc, liên lạc theo số điện thoại 0904.934.715; bà Lê Thị Thọ, liên lạc theo số điện thoại 0915.877.805; ông Đặng Thanh Thảo, liên hệ theo số điện thoại 0908.384.389.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Tags: