Đang truy cập: 3

Trong tuần: 290

Trong tháng: 3819

Tổng truy cập: 363700

Thông báo đăng ký kê khai, bốc mộ dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 (khu 12ha)

Đề nghị thân nhân các ngôi mộ chưa đăng ký kê khai (danh sách đính kèm) liên hệ Ban Bồi thường (thời gian từ nay đến 31/10/2019) để được hướng dẫn thủ tục đăng ký kê khai, bốc mộ.
Đối với các ngôi mộ đã có thân nhân đăng ký kê khai (danh sách đính kèm), Ban Bồi thường đề nghị các thân nhân chọn ngày, giờ trong thời gian từ 01/11/2019 đến 31/12/2019 để thực hiện bốc mộ.
Tags: