Đang truy cập: 1

Trong tuần: 379

Trong tháng: 7070

Tổng truy cập: 347346

THÔNG BÁO BỐC MỘ TẬP TRUNG - GIAI ĐOẠN 1

QUẬN BÌNH TÂN THÔNG BÁO THỜI GIAN BỐC MỘ TẬP TRUNG 
DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU VỰC NGHĨA TRANG 
BÌNH HƯNG HÒA (12HA) – GIAI ĐOẠN 1
-----------------------------------
 
Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13/08/2010 của Thành ủy TP.HCM, Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23/08/2010 của UBND TP.HCM về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và thực hiện công tác bốc mộ tập trung theo Thông báo số 868/TB-VP ngày 26/10/2023 của UBND TP.HCM.
Quận Bình Tân thông tin thời gian thực hiện công tác bốc mộ tập trung đối với 1.836 mộ chưa bốc thuộc dự án giai đoạn 1 như sau:
- Đối với 1.773 mộ chưa có thân nhân kê khai, tiến hành công tác bốc mộ tập trung trong vòng 30 ngày, từ ngày 21 tháng 02 năm 2024 dự kiến hoàn thành ngày 21 tháng 3 năm 2024 (danh sách thông tin cụ thể các mộ và thời gian bốc mộ chi tiết từng khu nghĩa trang được đăng tải tại website của dự án: www.duandidoinghiatrangbhh.vn và website quận Bình Tân: https://binhtan.hochiminhcity.gov.vn)
- Đối với 63 mộ đã có thân nhân nộp hồ sơ đăng ký kê khai, đề nghị thân nhân liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân) để thực hiện bốc mộ, di dời từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024, sau thời gian nêu trên mà thân nhân chưa thực hiện bốc mộ thì tiến hành công tác bốc mộ tập trung trong tháng 06 năm 2024.
- Chủ đầu tư dự án: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân.
- Đơn vị giám sát thực hiện công tác bốc mộ tập trung: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), Trung tâm Y tế quận Bình Tân.
- Giám sát cộng đồng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa A.
- Đơn vị thực hiện công tác bốc mộ tập trung: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố (thực hiện theo Quyết định số 453/QĐ-BBT ngày 02/02/2024 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại thuộc dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) - giai đoạn 1).
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- Phương án lưu giữ tro cốt: Quận Bình Tân cho biết trong thời gian chờ xây dựng Nhà lưu giữ tro cốt phục vụ cho dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Quận thực hiện lưu giữ tro cốt tại Văn phòng quản lý Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nơi đây được quản lý, chăm sóc trang nghiêm, có phần mềm quản lý phục vụ cho công tác lưu giữ và theo dõi chặt chẽ, sẽ di chuyển sang Nhà lưu giữ tro cốt khi dự án Xây dựng nhà lưu giữ tro cốt hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Quận Bình Tân thông tin thời gian triển khai thực hiện công tác bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại thuộc dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) – giai đoạn 1./.

Danh sách các mộ còn lại, xem tại đâyhttp://duandidoinghiatrangbhh.vn/img_data/955932091299.pdf
Tags: