Đang truy cập: 2

Trong tuần: 583

Trong tháng: 962

Tổng truy cập: 308514

Thông báo bốc mộ năm 2022

UBND QUẬN BÌNH TÂN
BAN BỒI THƯỜNG,
 GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KÊ KHAI, BỐC MỘ
 DỰ ÁN DI DỜI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA
 

Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện theo Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Tiến độ thực hiện đến nay, số mộ còn lại chưa bốc mộ, di dời trong dự án cụ thể như sau: Dự án giai đoạn 1 đã triển khai công tác bốc mộ từ năm 2011, đến nay còn 1.915 mộ chưa bốc; Dự án giai đoạn 2 đã triển khai thực hiện từ năm 2018, hiện còn 5.649 mộ chưa bốc; Dự án giai đoạn 3 đang chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện dự án (dự kiến triển khai năm 2023 - 2024).
Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân kính đề nghị các thân nhân có mộ người thân bị ảnh hưởng trong dự án chưa kê khai, liên hệ để kê khai, đăng ký bốc mộ từ nay đến ngày 30/4/2023 (sau thời gian trên mà thân nhân chưa kê khai đăng ký bốc mộ, dự án sẽ tiếp tục thực hiện công tác bốc mộ vắng chủ theo kế hoạch).
Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân. Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây), trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Điện thoại liên hệ: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793 hoặc xem chi tiết thông tin dự án tại Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn)./.
 
BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN

Tags: