Đang truy cập: 2

Trong tuần: 571

Trong tháng: 950

Tổng truy cập: 308502

Tập trung triển khai Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa là công trình đòn bẩy của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 quận Bình Tân, được thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13/8/2010 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa và Công văn số-4119/UBND-ĐTMT ngày 23/8/2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân với với diện tích đất ảnh hưởng là 44,4699 ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi là 40,6969 ha và số lượng mộ phải di dời khoảng 75.000 mộ. Ngày 26/12/2011, Sở Tài chính Thành phố đã ban hành Quyết định số 15970/QĐ-STC-BVG về duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hoà giai đoạn 1 với diện tích đất thu hồi 12,2 ha và số mộ phải di dời là 16.479 mộ.

Từ năm 2011 đến nay, UBND quận Bình Tân đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, vận động thân nhân các ngôi mộ liên hệ để đăng ký kê khai như: tổ chức đăng báo để thông báo cho thân nhân có mộ chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa đến đăng ký kê khai, lập hồ sơ bốc mộ theo quy định, gồm: 4 đợt (đợt 1: Báo Tuổi trẻ, liên tục 3 số liền kể từ ngày 22/9/2011; đợt 2: Báo Sài Gòn Giải phóng, liên tục 3 số liền kể từ ngày 2/2/2012); đợt 3: Báo Người Lao động liên tục 3 số liền kể từ ngày 3/2/2015; đợt 4: Báo Người Lao động liên tục 3 số liền kể từ ngày 20/11/2015); thông báo trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố trong tháng 3, 4/2012 và phát loa tuyên truyền tại Văn phòng quản trang - UBND phường Bình Hưng Hòa A vào các đợt cuối năm, tháng Thanh Minh năm 2012 - 2013, gắn pa nô thông tin dự án tại vị trí thực hiện dự án từ đầu năm 2012, lắp 4 pa nô tại khu vực dự án. Tuy nhiên do thân nhân các ngôi mộ cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước nên việc tuyên truyền trong thời gian qua chưa đạt được hiệu quả cao, đến nay chỉ có 10.812 mộ có thân nhân kê khai (trong đó, 5.092 mộ đã bốc và 5.720 mộ thân nhân chưa liên hệ đăng ký ngày bốc mộ).

Theo Kế hoạch thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân sẽ hoàn thành công tác bốc mộ trong Dự án giai đoạn 1 trước ngày 30/4/2017 và bắt đầu thực hiện bốc mộ trong Dự án giai đoạn 2 từ ngày 1/11/2017. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng hỗ trợ thông báo đến người dân có thân nhân chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa được biết để liên hệ kê khai hồ sơ bồi thường và đăng ký bổc mộ với nội dung như sau:

Địa điểm thực hiện Dự án:

Phường Bình Hưng Hòa A: Nghĩa trang Liên ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.

Phường Bình Hưng Hòa: Nghĩa trang Tương tế Sòng sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Phật học, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, đồng hương Thôn Bắc, đồng hương Xuân Dục, đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.

Đối với các ngôi mộ có thân nhân kê khai hồ sơ: Đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ đăng ký bốc mộ từ nay cho đển ngày 31/10/2016. Thời gian yêu cầu thực hiện bốc mộ theo kế hoạch từ ngày 1/11/2016 đến ngày 31/1/2017.

Đối với các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai: Đề nghị thân nhân ngôi mộ thực hiện việc kê khai hồ sơ và đăng ký bốc mộ từ nay cho đến ngày 31/10/2016. Thời gian yêu cầu thực hiện bốc mộ theo kế hoạch từ ngày 1/11/2016 đến ngày 31/1/2017.

Danh sách các ngôi mộ và thân nhân kê khai của các khu vực trên được đăng trên website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn (trường hợp ngôi mộ được an táng tại các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ kê khai, đăng ký bổ sung).


Tags: